pic 2018

Podujatia 2018

Pripravujeme pre Vás nasledovné podujatia:

 

22. 3. 2018
“Meranie a vyhodnocovanie online aktivít”
Prednáška o digitálnom marketingu (a čo to o AdWords a Google Analytics)
Od Jakuba Gombára z firmy Invelity (predtým z Visibility)

 

5. 4. 2018

 

19. 4. 2018
Stretnutie podnikavcov
Neformálny networking

 

Pripravované podujatia nájdete aj na našej facebookovej stránke.

 

Zorganizované podujatia

14.1.2018
Virtual AI StartUp Accelerator
Prednáška o umelej inteligencii (AI) s Ondrejom Jaurom z Inventurist
 

8. 2. 2018
Stretnutie podnikavcov
Neformálny networking
 

22. 2. 2018
Workshop v angličtine od školiteľky Blanca Surgeon z americkej organizácie RCAC
(o budovaní hodnotových reťazcov – tzv. value chain – video “how it works”)
 

8. 3. 2018
Stretnutie podnikavcov
Neformálny networking
Špeciálni hostia – pracovníci novootvoreného Národného podnikateľského centra v Trenčíne (fungujúce pod Slovak Business Agency)