Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze 2022 – I.

Nový školský rok sme opäť začali dvoma víkendovkami Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze v už tradičnej spolupráci s miestnym Centrom voľného času.

Tak ako po minulé roky, toto vzdelávanie mládeže pozostáva z troch víkendov plných interaktívnych cvičení, hier, diskusií a praktického učenia sa. Tohto roku to bol už štvrtý ročník s nosnou témou stríg a strigôňov (predtým to bolo fantasy, sci-fi a duchovia).

Počas prvého víkendu (24. – 25. 9. 2022) sme v Centre voľného času mali takýto program:

Druhý víkend (1. – 2. 10. 2022), rovnako v Centre voľného času, sa venoval týmto témam:

Odborná komisia (v zložení Katarína Cifríková, Dominika Belanská, Michaela Šaálová a Veronika Plachá) schválila 20 projektových žiadostí a odovzdala všetkým účastníkom a účastníčkam po 50 eur na jednotlivé komunitné a verejnoprospešné projekty.

Aktuálne už beží čas vyhradený na realizáciu projektov, ktoré sa budú vyhodnocovať počas záverečného víkendového stretnutia na prelome novembra a decembra.

Vzdelávanie mladých lídrov Prievidze je možné realizovať vďaka týmto partnerom:

“Podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávanie a mládeže.”